Hobson (2005): Krig og strategisk tenkning i Europa 1500–1945

Denne boka er en innføring i en historisk underdisiplin lite kjent i Skandinavia - den såkalte krig- og samfunnslitteraturen. Boka er den første i sitt slag på norsk.

Tittel: Krig og strategisk tenkning i Europa 1500–1945. Samfunnsendring statssystem militærteori
Forfatter: Rolf Hobson
Utgiver: Oslo, Cappelen akademiske forlag
Utgitt: 2005
ISBN-10: 82-02-23897-8
ISBN-13: 978-82-02-23897-1

Den moderne staten vokste frem på 1500-tallet som følge av en lang rekke kriger. 1600-tallets ”militære revolusjon” fremskyndet overgangen til eneveldet som statsform. Flere tiår med blodige religionskriger ble avsluttet med freden i Westfalen (1648), og heretter regulerte folkeretten krigens rolle i statssystemet. I de neste 300 årene kom fem stormakter til å dominere det særegne europeiske systemet, men maktbalansen dem imellom ble utfordret av periodiske hegemonikriger.

I boka tar forfatteren for seg det gjensidige forholdet mellom statsutvikling og samfunnsendring innenfor rammen av det europeiske statssystemet i tiden 1500 til 1945. Utviklingen av strategiske teorier brukes til å belyse disse sammenhengene. Parallelt presenteres hovedtemaene i krig- og samfunnslitteraturen. Boka er rettet mot studenter i historie og statsvitenskap, samt ved de militære høyskolene.

Rolf Hobson har spesialisert seg innen europeisk militærhistorie, særlig tiden 18501920, og har deltatt i den internasjonale forskningen på den totale krigens historie.


 

Publisert 10. januar 2005 16:21.. Sist oppdatert 27. juli 2015 09:47.