Hobson et al. (red.) (2006): 1905

I boken bidrar historikere fra Russland, Storbritannia, Tyskland, Sverige og Norge til å løfte striden rundt unionsoppløsningen opp på et europeisk mellomstatlig nivå.

Tittel: Stormaktene, Sverige og Norge 1905–1907. Fra konsulatsak til integritetstraktat
Redaktører: Rolf Hobson, Sven Holtsmark og Tom Kristiansen
Utgiver: Cappelen
Utgitt: 2006
ISBN 8202258332

Unionsoppløsningen i 1905 skjedde på bakgrunn av en serie dramatiske begivenheter i internasjonal politikk. Dette er en spennende historisk beretning fra en periode da politiske begivenheter i Norge for alvor fanget stormaktenes oppmerksomhet.

I rekordfart gikk Norge og Sverige fra å være et neglisjert hjørne av Europa til å bli et brennpunkt i den europeiske storpolitikken. IFS-forskerne Rolf Hobson (Hobson er også forfatter av et av kapitlene), Sven G. Holtsmark og Tom Kristiansen er redaktører for denne samlingen tekster om unionskrisen sett i stormaktsperspektiv. Boken behandler unionskrisens plass i Russlands, Tysklands, Frankrike og Storbritannias utenrikspolitikk i 1905, samt hvordan de samme stormaktene håndterte oppgavene og utfordringene som dukket opp i unionskrisens kjølvann.

Europa var ved begynnelsen av det forrige århundre i ferd med å deles i to allianser, trippelalliansen (Tyskland, Italia og Østerrike-Ungarn) og trippelententen (Frankrike, Russland og Storbritannia), som senere ble formalisert ved krigsutbruddet august 1914. Innenfor denne strategiske rammen kjempet stormaktene om makt, innflytelse og sikring av det de oppfattet som egne legitime interesser.

Sommeren og høsten 1905 ble unionskrisen en del av europeisk storpolitikk, og Norge og konflikten med Sverige fikk til dels omfattende omtale i europeiske aviser. I årene som fulgte var det konsekvensene av den skandinaviske unionsoppløsningen som sysselsatte stormaktenes politikere og diplomater. Om det var kommet til krig mellom Sverige og Norge, ville stormaktene neppe nøye seg med å være passive tilskuere. Samtidig kan nettopp den spente situasjonen i Europa i 1905 ha bidratt til at det ikke ble væpnet konflikt i Skandinavia.

Kapitteloversikt

  1. Rolf Hobson, Sven G. Holtsmark og Tom Kristiansen: Innledning – selvstendighetens seier i en krisetid.
  2. Gunnar Åselius: Sverige – motvillig småstat i imperialismens tidsålder.
  3. Patrick Salmon: En ærlig megler? Diplomati og maktbalanse i britisk Skandinaviapolitikk 1905–07.
  4. Sergej Sjilov: "... en fullstendig uavhengig stat i hele dens territoriale utstrekning". Russland og fremveksten av det uavhengige Norge.
  5. Boris Barth: I skyggen av en storpolitisk offensiv: Tyskland og det skandinaviske unionsspørsmålet.
  6. Rolf Hobson: I den ytterste periferi: unionsoppløsningen sett fra Paris.
Publisert 5. april 2006 13:57.. Sist oppdatert 27. juli 2015 08:46.