Hobson&Kristiansen (2001): Norsk forsvarshistorie 3: 1905–1940

Det tredje bindet tar for seg de valg og utfordringer den øverste politiske og militære ledelse stod overfor i perioden 1905–1940.

Norsk forsvarshistorie

Bind 3: Total krig, nøytralitet og politisk splittelse

Forfattere: Rolf Hobson og Tom Kristiansen
Utgitt: 2001
Antall sider: 348
ISBN 9788251406185

Militærvesenets prestisje var høy i 1905, og den økte etter at Norge klarte å holde seg nøytralt under første verdenskrig. Deretter forsvant imidlertid både viljen og evnen til å opprettholde et effektivt nøytralitetsforsvar. Mellomkrigstiden representerte en sammenhengende krise for Forsvaret. Norge møtte derfor annen verdenskrig med katastrofale mangler, både mentalt, materielt og øvingsmessig. Likevel maktet Forsvaret under felttoget våren 1940 å vinne flere mindre seirer som fikk uvurderlig politisk og moralsk betydning.Norsk forsvarshistorie bind 1–5

Utgiver: Eide forlag
Verket tar sikte på å dekke alle viktige sider ved forsvarets historie, med særlig vekt på sivilmilitære forhold og den sentrale forsvarsledelsen.

Publisert 10. mai 2001 16:11.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:05.