Holtsmark (1999): Avmaktens diplomati

Sven G. Holtsmark undersøker DDRs paradiplomati overfor Norge fra Staten ble opprettet i 1949 til Norge anerkjente DDR i 1973.

Tittel: DDR i Norge, 1949–1973
Forfatter: Sven G. Holtsmark
Utgiver: Oslo: Den norske historiske forening
Utgitt: 1999
Antall sider: 328
ISBN 82-91222-00-2

Under den kalde krigen etablerte norske enkeltpersoner og grupperinger kontakt med regimet i Den tyske demokratiske republikk (DDR). Dette skapte gjentatte ganger turbulens i det Norske politiske miljø. Overfor flere av DDRs støttespillere i Norge satte Politiets overvakingstjeneste (POT) igang lang-varig og omfattende overvåking. Den såkalte Furre-saken fra 1996 er en refleks av dette.

Forholdet til DDR sprang ut av landets spesielle internasjonale stilling. Lenge var det nesten bare de sosialistiske land som anerkjente DDR og som etablerte tradisjonelle diplomatiske forbindelser. Østtyskerne ble derfor tvunget til å benytte andre virkemidler for å oppnå sine utenrikspolitiske malsettinger. Diplomati ble erstattet med «paradiplomati».

Avmaktens diplomati undersøker DDRs paradiplomati overfor Norge fra Staten ble opprettet i 1949 til Norge anerkjente DDR i 1973. Forfatteren tar for seg et kontroversiell tema som i liten grad har vært utforsket. DDRs kontakter med politisk allierte grupperinger i Norge er systematistk gjennomgått. Bred plass er viet østtyskernes såkalte «Kontaktarbeit» overfor norske politikere. Søkelyset rettes mot den spesielle status DDR fikk i enkelte politiske grupperinger fra slutten av 1950-tallet. Samtidig rettes oppmerksomheten mot virksomheten til Politiets overvåkingstjeneste. Hvor treffsikker var tjenesten i sine vurderinger av østtysk virksomhet i Norge?

Sven G. Holtsmark (f. 1959) er historiker og forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Boken bygger på omfattende studier i utenlandske og norske arkiver. Han har tidligere redigert Norge og Sovjetunionen 1917-1955. En utenrikspolitisk dokumentasjon, 1995.


 


 

Publisert 19. januar 1999 11:46.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:05.