Ramberg: Luftforsvaret en læringsorganisasjon?

IFS Info 1/1998
Logistiske utfordringer ved NORAIRs deployering til Bosnia 1993​
​IFS Info nr. 1/1998
Tittel: Luftforsvaret en læringsorganisasjon? Logistiske utfordringer ved NORAIRs deployering til Bosnia 1993
Forfatter: Leif Morten Ramberg
Antall sider: 29


Download "Luftforsvaret en læringsorganisasjon?"

I denne studien drøfter Leif Morten Ramberg i hvilken grad en slik evaluerings- og læringsprosses fra deployering har foregått i Luftforsvaret. Han har lagt særlig vekt på erfaringer fra NORAIRs deployering til Bosnia høsten 1993. Benytter Luftforsvaret prinsippene for effektiv organisasjonslæring? Er Luftforsvaret en læringsorganisasjon?

Leif Morten Ramberg arbeider som stabsoffiser i Materialadministrasjonen ved Luftforsvarets forsyningskommando. Han ble uteksaminert fra Luftkrigsskolen våren 1997. I tillegg til militær utdannelse har han en cand. mag. grad med fordypning i logistikk fra Høgskolen i Molde. Den foreliggende studie baserer seg på Rambergs hovedoppgave ved Luftkrigskolen.

Publisert 1. januar 1998 11:58.. Sist oppdatert 28. juli 2015 13:26.