Synstnes: ​Presse og krig

IFS Info 1/2005
Amerikansk fjernsyn og opptrapping til krigen mot Irak 2003
IFS Info nr. 1/2005
Tittel: Presse og krig. Amerikansk fjernsyn og opptrapping til krigen mot Irak 2003
Forfatter: Hans M. Synstnes
Antall sider: 30

Last ned "Presse og krig"

Amerikansk fjernsyn og opptrappingen til krigen mot Irak 2003
De amerikanske mediene har fått kritikk for å ha vært ukritiske til informasjon de fikk fra egne myndigheter forut for Irak krigen, og det har blitt hevdet at dette skyltes en patriotisk stemningsbølge etter 11. september 2001. Denne publikasjonen ser på hvordan Bush-administrasjonen brukte den amerikanske pressen som budbringere av propagandaen mot Irak og Saddam Hussein, for å overbevise den amerikanske opinionen om at en krig var nødvendig. Synstnes tar utgangspunkt i den amerikanske pressens målsetning om å spille en korrigerende rolle overfor makthaverne og spør om de har etterlevd denne rollen.

Hans M. Synstnes er ansatt i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, og arbeider med sikkerhetsanalyser. Han er cand. philol. fra Universitet i Oslo (1996) med hovedfag i historie. Denne studien er en bearbeidet versjon av en oppgave levert ved hovedstudiet på Forsvarets stabskole i 2004.

Publisert 1. januar 2005 11:17.. Sist oppdatert 28. juli 2015 12:45.