Hammerstad & Jahr​: Telemark bataljon

IFS Info 2/1995
Norges nye styrkestruktur og Norges deltakelse i IRF

​IFS Info 2/1995
Tittel: Telemark bataljon. Norges nye styrkestruktur og Nor​ges deltakelse i IRF.
Forfattere: Jarle Hammerstad og Knut Jahr
Antall sider: 18

Last ned "Telemark bataljon"


NATOs nye styrkestruktur og Norges deltakelse i IRF
Opprettelsen av Telemark bataljon var noe nytt i norsk sammenheng. For første gang var Norge forberedt på å sende soldater til utlandet som skulle kunne delta i aktive krigshandlinger.

Jarle Hammerstad og Knut Jahr drøfter nyvinningen sett i forhold til Natos nye strategi for hurtigutrykkende styrker. Hvilke konsekvenser har Natos nye styrkestruktur? Hvordan vil det påvirke forsvarssamarbeidet? Og hvordan vil en permanent profesjonell styrke påvirke det norske forsvaret?

Publisert 1. februar 1995 13:16.. Sist oppdatert 5. september 2019 10:03.