Riste & Berg: ​Isolasjonisme, atlantisk samarbeid og nordpolitikk

IFS Info 2/1996
I første bidrag til denne studien drøfter Olav Riste utviklingen fra isolasjonisme til integrasjon i norsk sikkerhetspolitikk, med utgangspunkt i to formative perioder. tudiens andre bidrag er Roald Bergs drøfting av hvordan nordnorsk politikk ble utformet i det første tiåret etter 1905.
​​​IFS Info 2/1996

Tittel: Isolasjonisme, atlantisk samarbeid og nordpolitikk
Forfattere: Olav Riste & Roald Berg
Antall sider: 17

Last ned "Isolasjonisme, atlantisk samarbeid og nordpolitikk"

I første bidrag til denne studien drøfter Olav Riste utviklingen fra isolasjonisme til integrasjon i norsk sikkerhetspolitikk, med utgangspunkt i to formative perioder. Først perioden 1905-10, da Norges klassiske nøytralisme ble utformet. Deretter perioden 1940-49, da Norge gikk fra å være tilskuer til å bli en aktiv deltaker i internasjonal politikk. Studiens andre bidrag er Roald Bergs drøfting av hvordan nordnorsk politikk ble utformet i det første tiåret etter 1905. Hva var de utenrikspolitiske aspektene ved konsoliderings- og fornorskingspolitikken i Nord-Norge i perioden frem til første verdenskrig?

Publisert 1. februar 1996 13:05.. Sist oppdatert 28. juli 2015 13:34.