Holtsmark: ​Gullet fra Moskva

IFS Info 2/1999
Sovjetisk pengestøtte til norske kommunister 1917-1990
​IFS Info nr. 2/1999

Tittel: Gullet fra Moskva. Sovjetisk pengestøtte til norske kommunister 1917-1990
Forfatter: Sven G. Holtsmark
Antall sider: 39

Last ned "Gullet fra Moskva"

Sovjetisk pengestøtte til kommunistpartier og venstreorienterte bevegelser i utlandet har i hele etterkrigstiden vært omgitt av hemmelighold. I Norge har dette vært et betent spørsmål, og fremtredende norske kommunister har benektet at NKP mottok finansiell støtte fra Moskva. Pengeoverføringen fra Sovjet til norske kommunister er imidlertid en kjensgjerning, hevder Sven G. Holtsmark i denne studien. Han gjør rede for hvordan denne virksomheten foregikk, og hevder at tidligere NKP-ere ikke lenger har troverdighet når de avfeier det åpenbare; at slike overføringer fant sted.

Sven G Holtsmark er historiker fra Universitetet i Oslo og forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Hans spesialområde er moderne russisk og øst-europeisk historie. Holtsmark har publisert en rekke arbeider med særlig vekt på forholdet mellom Sovjetunionen og de nordiske stater.

Publisert 1. februar 1999 11:47.. Sist oppdatert 28. juli 2015 13:23.