Riste, Tamnes & Huitfeldt: Perspektiver på Sveriges sikkerhet

IFS Info 3/1991
Denne studien presenteres tre ulike perspektiver på svensk sikkerhet, basert på innlegg i konferansen ”Felles sikkerhet på den skandinaviske halvøy?” i februar 1990.
​IFS Info nr. 3/1991
Tittel: Perspektiver på Sveriges sikkerhet
Forfattere: Olav Riste, Rolf Tamnes og Tønne Huitfeldt
Sider: 23 

Last ned "Perspektiver på Sveriges sikkerhet" 


Denne studien presenteres tre ulike perspektiver på svensk sikkerhet, basert på innlegg i konferansen ”Felles sikkerhet på den skandinaviske halvøy?” i februar 1990. Olav Riste gjør en sammenlignende studie av svensk og norsk forsvars- og sikkerhetspolitisk doktrine i etterkrigstiden. Rolf Tamnes diskuterer svensk nøytralitetspolitikk og landets forhold til vestmaktene, og drøfter hvilken betydning det norske Nato-medlemskapet har hatt for Sverige. Studiens siste bidrag er Tønne Huitfelts diskusjon av sannsynlige scenarioer ved en konflikt i den nordiske regionen; hva vil være Norge og Natos reaksjon ved et militært angrep på Sverige?
Publisert 1. mars 1991 15:26.. Sist oppdatert 28. juli 2015 13:56.