Sjursen: Gamle problemer i ny klesdrakt?

IFS Info 3/1993
EFs utvidelsesproblemer i 1990-årene.
​IFS Info nr. 3/1993
Tittel: Gamle problemer i ny klesdrakt? EFs utvidelsesproblemer i 1990-årene.
Forfatter: Helene Sjursen
Antall sider: 31

Last ned "Gamle problemer i ny klesdrakt?"


På begynnelsen av 1990-tallet stod et stort antall land i kø for å søke medlemskap i EF, og det var forventet at stadig flere østeuropeiske land ville komme til å søke. Dette gav EF flere problemstillinger å forholde seg til. Hvor går Europas grenser? Hva er EFs identitet og målsetting? Kan strukturen for organisasjonen opprettholdes? Og hvis ikke, hvordan skal den endres? Helene Sjursen tar opp disse spørsmålene gjennom en historisk oversikt og en drøfting av problematikken rundt de videre utvidelsene av EF.

Publisert 1. mars 1993 14:20.. Sist oppdatert 28. juli 2015 13:48.