Liland: ​Moral og realpolitikk

IFS Info 3/1996
Norges forhold til Kina etter 1966.
​​IFS Info 3/1996
Tittel: Moral og realpolitikk. Norges forhold til Kina etter 1966
Forfatter: Frode Liland
Antall sider: 6

Last ned "Moral og realpolitikk"


Norsk politikk overfor Kina har vært preget av Kinas størrelse og innflytelse i verdensøkonomien, landets kommunistiske ideologi, og økonomiske hensyn. Samtidig har mer moralske hensyn, som bistand, miljøspørsmål og menneskerettigheter, etter hvert satt denne tradisjonelle realpolitiske tilnærmingen under press. I denne studien belyser Frode Liland forholdet mellom slike moralske og realpolitiske hensyn i norsk Kinapolitikk, ved å gå nærmere inn på fem temaer, som hver på sine måte illustrerer denne brytningen. Først gjør han rede for den generelle utviklingen for norsk Kinapolitikk i perioden 1966 til 1989, og deretter de norske reaksjonene på hendelsene i Beijing i 1989. Deretter tar Liland for seg Norges politikk overfor Tibet og Taiwan, før han til slutt belyser dobbeltheten i norsk menneskerettighetspolitikk overfor Kina.

Publisert 1. mars 1996 13:07.. Sist oppdatert 28. juli 2015 13:35.