Huitfeldt: De norsk partisanene i Finnmark 1941-1944

IFS Info 3/1997
I skyggen av den kalde krigen​​
​IFS Info nr. 3/1997
Tittel: De norsk partisanene i Finnmark 1941-1944 - i skyggen av den kalde krigen
Forfatter: Tønne Huitfeldt
Antall sider: 30


Last ned "De norsk partisanene i Finnmark 1941-1944"​


Partisanene var nordmenn rekruttert og trenet av russerne for å kjempe mot tyskerne i Finnmark under andre verdenskrig. Svært få overlevde, og deres historier har fått lite oppmerksomhet. I denne studien beskriver Tønne Huitfeldt hvordan de ble rekruttert, han gjør rede for deres oppgaver under krigen, og drøfter hva de fikk utrettet. Videre går Huitfeltd inn på mistenksomheten som ble rettet mot partisanene i Norge etter krigen, og drøfter hvorfor partisanene fikk en slik behandling.

Tønne Huitfelt, norsk offiser, 1925–2007 i Oslo. Krigsskole i London 1943. Deltok i krigen fra Storbritannia fra 1941, i frigjøringen av Finnmark høsten 1944. Sjef for Krigsskolen 1964–70. Oberst 1970; sjef for Plan- og budsjettstaben/FO 1972, generalmajor og sjef for 6. Divisjon, Harstad, 1974, landkommandør Forsvarskommando Nord-Norge 1976, generalløytnant og øverstkommanderende i Nord-Norge 1977. Sjef for NATOs internasjonale militærstab, Brussel, 1981–85. Huitfeldt gjorde seg bemerket som medlem av det norske forsvarets og NATOs øverste ledelse i 1970- og 1980-årene og som en av de fremste militære analytikere i Norge i etterkrigstiden.

Publisert 1. mars 1997 12:59.. Sist oppdatert 28. juli 2015 13:32.