Huitfeldt: ​Striden om landminer

IFS Info 3/1998
Ottawa-konvensjonens muligheter og begrensninger
​​IFS Info nr. 3/1998
Tittel: Striden om landminer. Ottawa-konvensjonens muligheter og begrensninger
Forfatter: Tønne Huitfeldt
Antall sider: 23

Last ned "Striden om landminer"


I desember 1997 undertegnet en rekke land en konvensjon mot all bruk, produksjon, lagring og salg av anti-personellminer (Ottawa-konvensjonen). Dette var en langt mer restriktiv konvensjon enn Protokoll nr 2. om landminer, som var vedtatt ved Nedrustningskonferansen i 1996.I denne studien drøfter Tønne Huitfelt potensielle følger av Ottowa-konvensjonen. Han redegjør for forholdet mellom militær doktrine og bruken av anti-personellminer, for landminenes effektivitet og betydning i ulike typer konflikter, og for hvordan de gjenværende uryddede miner i hovedsak fordeler seg i verden. Han spør hvilken innvirkning bestemmelsene i Ottawa kan få for planlegging og gjennomføring av nasjonalt og kollektivt forsvar for de landene som tiltrer avtalen, og drøfter i særlig grad hvilke konsekvenser det vil ha for Norge.

Tønne Huitfelt, norsk offiser, 1925–2007 i Oslo. Krigsskole i London 1943. Deltok i krigen fra Storbritannia fra 1941, i frigjøringen av Finnmark høsten 1944. Sjef for Krigsskolen 1964–70. Oberst 1970; sjef for Plan- og budsjettstaben/FO 1972, generalmajor og sjef for 6. Divisjon, Harstad, 1974, landkommandør Forsvarskommando Nord-Norge 1976, generalløytnant og øverstkommanderende i Nord-Norge 1977. Sjef for NATOs internasjonale militærstab, Brussel, 1981–85. Huitfeldt gjorde seg bemerket som medlem av det norske forsvarets og NATOs øverste ledelse i 1970- og 1980-årene og som en av de fremste militære analytikere i Norge i etterkrigstiden.

Publisert 1. mars 1998 13:10.. Sist oppdatert 28. juli 2015 13:27.