Pharo: Norge på Balkan 1990-1999

​IFS Info 3/2000
"Lessons Learned"
Studien er en oppsummering av et seminar som ble holdt av Institutt for forsvarsstudier (IFS), Forsvarets høyskole (FHS – nå Sjefskurset ved Forsvarets høgskole) og Forsvarets skolesenter (FSS – nå Forsvarets høgskole).
​​IFS Info nr. 3/2000

Tittel: Norge på Balkan 1990-1999. "Lessons Learned"
Forfatter: Per Fr. I. Pharo
Antall sider: 10

Last ned "Norge på Balkan 1990-1999"

Studien er en oppsummering av et seminar som ble holdt av Institutt for forsvarsstudier (IFS), Forsvarets høyskole (FHS – nå Sjefskurset ved Forsvarets høgskole) og Forsvarets skolesenter (FSS – nå Forsvarets høgskole). Seminaret tok opp de mest sentrale problemstillinger og anbefalninger knyttet til Norges deltakelse i krisehåndteringen på Balkan, og hvordan denne typen krisehåndtering kan forbedres. Per Fr. I. Pharo spør hvordan Norge kan skape en best mulig politikk i kriser tilsvarende den i Kosovo. Hvordan kan denne politikken effektivt fremmes i Nato, og hvordan kan Norge yte et best mulig bidrag til Natos krisehåndtering i felt?

Per Fredrik Ilsaas Pharo er cand. philol. fra Universitet i Oslo 1997 på en oppgave om amerikansk utenrikspolitikk. Han har også en Bachelor of Arts 1994 i Government and International Affairs fra Augustana College, Sioux Falls, SD. Pharo har arbeidet med fredsoperasjoner og krisehåndtering i Forsvarsdepartementet, og er for tiden engasjert som forsker ved Institutt for forsvarsstudier for å skrive Norsk forsvarshistorie bd. 5 (1970-2000) i samarbeid med Gullow Gjeseth og Rolf Tamnes.

Publisert 1. mars 2000 11:34.. Sist oppdatert 28. juli 2015 13:16.