Mæland: Forsvarets verdigrunnlag og norske offiserer i KFOR

​IFS Info 3/2003
"At alle behandles likeverdig og med respekt, uansett bakgrunn"?
​IFS Info nr. 3/2003

Tittel: "At alle behandles likeverdig og med respekt, uansett bakgrunn"? Forsvarets verdigrunnlag og norske offiserer i KFOR
Forfatter: Bård Mæland
Antall sider: 24

Last ned "At alle behandles likeverdig og med respekt, uansett bakgrunn"?

 
Forsvarets verdigrunnlag og norske offiserer i KFOR
Behandler norske militære ”alle likeverdig og med respekt, uansett bakgrunn”? Eller gjelder dette prinsippet i Forsvarets verdigrunnlag kun for ”Forsvaret i Norge”? I denne studien går Bård Mæland dypere inn i dette spørsmålet. Med utgangspunkt i intervjuer av løytnanter og kapteiner som har tjenestegjort i Kosovo, drøfter Mæland fremmedforståelsen hos unge norske offiserer i internasjonal tjeneste. Hvilken kunnskap finnes i det norske forsvar om lokalbefolkningen eller andre samarbeidspartnere? Hvilke emosjonelle relasjoner og holdninger til mennesker av annen religiøs, etnisk eller kulturell bakgrunn har norske offiserer som tjenestegjør i utlandet?

Major, dr. theol Bård Mæland (f. 1968) arbeider som stabsprest/forsker hos Feltprosten. Han er også redaktør av Journal of Military Ethics (Taylor & Francis). Han var også initiativtager til og første redaktør av tidsskriftet Pacem: Militært tidsskrift for etisk og teologisk refleksjon (1998-2001). Mæland er utdannet ved Det teologiske Menighetsfakultet og har hatt lengre studieopphold i Neuendettelsau, Basel, Oxford, ​og RMA Sandhurst. Han har tjenestegjort som feltprest i Forsvaret siden 1995 (VTR/Helgelandsmoen 1995-6, UNIFIL/ Sør-Libanon 1996 og Krigsskolen 1997-2002). Mæland har skrevet en rekke artikler innen emneområdene interreligiøs hermeneutikk, komparativ teologi, og militær etikk. Doktoravhandlingen i teologi (2001) omhandler kristenmuslimske relasjoner og er utgitt som Rewarding Encounters: Islam and The Comparative Theologies of Kenneth Cragg and Wilfred Cantwell Smith, London: Melisende 2003. For tiden arbeider Mæland på et NFR-støttet forskningsprosjekt omkring moralforståelse blant unge norske offiserer i KFOR 2000-2002. Studien er et produkt av dette arbeidet.

Publisert 1. mars 2003 11:47.. Sist oppdatert 28. juli 2015 13:08.