Haaland & Guldhav: Bruk av norske styrker i kampen mot internasjonal terrorisme

​IFS Info 3/2004
Haaland og Guldhav drøfter avveiningene mellom militære behov for raske beslutninger og politikernes behov for kontroll.
IFS Info nr. 3/2004

Tittel: Bruk av norske styrker i kampen mot internasjonal terrorisme
Forfatter: Torunn Laugen Haaland & Erik Guldhav
Antall sider: 31

Last ned "Bruk av norske styrker i kampen mot internasjonal terrorisme"


Under en internasjonal operasjon er det regjeringen som har det øverste ansvaret for styrkene ute. Den vil ha politiske grunner til å ta visse avgjørelser, men kan ikke operere i et militært vakuum. Regjeringen får anbefalinger fra de militære, men disse vil ikke nødvendigvis passe med politiske avveininger. Så hvordan få partene til å forstå hvilke hensyn som ligger til grunn for hverandres vurderinger? Haaland og Guldhav drøfter avveiningene mellom militære behov for raske beslutninger og politikernes behov for kontroll.

Major Erik Guldhav har tjenestegjort ved Værnes flystasjon, Luftforsvarets forsyningskommando og Forsvarsattacheens kontor i Washington DC. Han arbeider nå som prosjektoffiser ved Norwegian Battle Lab & Experimentation (FOHK/NOBLE). Han er utdannet ved Luftkrigsskolen, er sivilingeniør fra Norges Tekniske Høgskole (NTH) samt Master of Management fra BI. Hans artikkel bygger på en eksamensoppgave avlagt ved Forsvarets stabsskole, Grunnstudiet, høsten 2003.​​​

Torunn Laugen Haaland er forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Hun arbeider med en avhandling om den interne omstillingsprosessen i Forsvaret knyttet til deltakelse i internasjonale operasjoner.

Publisert 1. mars 2004 11:02.. Sist oppdatert 28. juli 2015 12:53.