Østberg: Duksenes republikk

​IFS Info 3/2006
Fransk elitisme og dens samfunnsmessige konsekvenser​
IFS Info nr. 3/2006

Tittel: Duksenes republikk. Fransk elitisme og dens samfunnsmessige konsekvenser
Forfatter: Kai Østberg
Antall sider: 53

Last ned "Duksenes republikk​"


Fransk elitisme og dens samfunnsmessige
konsekvenser. Er det en sammenheng mellom den franske elitismen og et demokratisk underskudd i fransk innenriks- og utenrikspolitikk? I denne studien argumenterer Kai Østberg for at den formelle demokratiske kanal i dagens Frankrike lider under alvorlige mangler, og at rekrutteringen av den franske makteliten er en viktig del av forklaringen. Østberg gjør rede for den franske elitens posisjoner, privilegier og rekruttering, og drøfter betydningen av denne elitens holdninger for sosiale og politiske forhold i Frankrike.

Kai Østberg (f. 1963) er historiker og har særlig arbeidet med fransk mentalitetshistorie i skjæringspunktet mellom sosialhistorie og politisk historie. Cand.philol. 1991 med hovedoppgave om den aristokratiske etos og forholdet til arbeid i Frankrike under det gamle regimet. Dr.art. 2004 med avhandling om lojalitetsbånd og sivilisering under den franske revolusjon. Har undervist i historie og fransk kulturkunnskap ved Universitetet i Oslo.

Publisert 1. mars 2006 10:34.. Sist oppdatert 28. juli 2015 11:55.