Wladyka: Fortidens skygger i polsk politikk

​IFS Info 4/1993
Reformprosessens utfordringer etter valget​
​IFS Info nr. 4/1993
Tittel: Fortidens skygger i polsk politikk.Reformprosessens utfordringer etter valget.
Forfatter: Wieslaw Wladyka
Antall sider: 19


Last ned "Fortidens skygger i polsk politikk"


Etter 1989 hadde Polen en valgordning som åpnet for at mange småpartier fikk representasjon i parlamentet. Dette gav en ustabil situasjon med hyppige regjeringsbytter. I 1993 ble det innført en sperregrense på fem prosent, noe som kraftig endret parlamentets sammensetning etter valget samme høst. Wieslaw Wladyka giri denne studien en analyse av fremtidige parti- og parlamentskonstellasjoner i polsk politikk.

Publisert 1. april 1993 14:22.. Sist oppdatert 28. juli 2015 13:46.