Molvig: ​Norsk forsvarspolitikk i 1970- og 80-årene

​IFS Info 4/1994
Finn Molvig gir et tilbakeblikk på hovedtrekkene i norsk forsvarspolitikk gjennom 1970- og 80-årene. Tyngden ligger på budsjettutviklingen, som utrykk for Forsvarets økonomiske rammebetingelser, og samarbeidet med Norges i NATO.
​​IFS Info nr. 4/1994
Tittel: Norsk forsvarspolitikk i 1970- og 80-å​rene
Forfatter: Finn Molvig
Antall sider: 17

 

Last ned "Norsk forsvarspolitikk i 1970- og 80-årene"

Publisert 1. april 1994 14:10.. Sist oppdatert 28. juli 2015 13:44.