Berg:​ Nasjon - union - profesjon

IFS Info 4/1998
Forsvaret på 1800-tallet.
IFS Info nr. 4/1998

Tittel: Nasjon – union profesjon. Forsvaret på 1800-tallet
Forfatter: Roald Berg
Antall sider: 16

Last ned "Nasjon – union – profesjon"​​

Det norske forsvarets historie i det 19. århundret var preget av en rekke spenningsforhold. Utenrikspolitikken ble fastlagt i Stockholm, og unionen med Sverige la klare rammer for det norske forsvaret. Samtidig var det selvstendige militære forsvaret et viktig symbol for den nasjonale selvstendigheten, og Forsvaret ga et vesentlig bidrag til den norske nasjonens vekst. Men hvilken rolle spilte forsvaret i den nasjonale konsolideringen av Norge på 1800-tallet? 

I denne studien går Roald Berg dypere inn i dette spørsmålet, og analyserer utviklingen av det norske forsvar i lys av det 19. århundrets overgripende endringsprosesser.

Publisert 1. april 1998 13:12.. Sist oppdatert 28. juli 2015 13:28.