Helgesen: Kosovo og folkeretten

IFS Info 4/1999
Vidar Helgesen drøfter hvorvidt Natos militære intervensjon i Kosovo hadde et holdbart grunnlag i folkeretten.
IFS Info nr. 4/1999
Tittel: Kosovo og folkeretten
Forfatter: Vidar Helgesen
Antall sider: 54


Last ned "Kosovo og folkeretten"

Under Kosovo-krisen i 1999 brukte Nato militær makt for å tvinge frem respekt for menneskerettighetene. Natos militære intervensjon i Kosovo tydeliggjorde en konflikt mellom to fundamentale prinsipper. På den ene siden, statssuvereniteten som det grunnleggende prinsipp for rettsforholdet mellom stater. På den andre siden, respekten for menneskerettigheter som en universell forpliktelse for alle stater.

Vidar Helgesen drøfter hvorvidt Natos militære intervensjon i Kosovo hadde et holdbart grunnlag i folkeretten. Hva sier folkeretten om denne typen intervensjon, og hva sier Kosovo-intervensjonen om utviklingen i folkeretten? Er folkerettens regulering av militær maktbruk i endring? Med dette som utgangspunkt drøfter Helgesen forholdet mellom tre ulike rettslige grunnlag for intervensjonen; FN-pakten, nødrettsbetraktninger og humanitær intervensjon.

Vidar Helgesen er cand. jur. fra Universitetet i Oslo 1998. Han er spesialrådgiver i International Federation of Red Cross and Reed Crescent Societies (IFRC) i Genéve.

Publisert 1. april 1999 11:48.. Sist oppdatert 28. juli 2015 13:24.