Tamnes: Natos nordkommando

​IFS Info 4/2001
Kommandospørsmålet på nordflanken. Utviklingen i to formative perioder
​IFS Info nr. 4/2001
Tittel: Kommandospørsmålet på nordflanken. Utviklingen i to formative perioder
Forfatter: Rolf Tamnes
Antall sider: 32

Last ned "Kommandospørsmålet på nordflanken"

Opprettelsen av Natos nordkommando i 1951 var i norske øyne et av de aller viktigste tiltakene for å gi samarbeidet kraft og troverdighet. Hvordan var forløpet til opprettelsen? Kommandoen ble avviklet på 1990-tallet, men et hovedkvarter ble opprettholdt på norsk jord. Hvordan foregikk denne reorganiseringen? 

D
isse spørsmålene blir tatt opp av blant andre Jens Christian Hauge, Kjell Inge Bjerga og Jens Christian Magnus.

Publisert 1. april 2001 11:28.. Sist oppdatert 28. juli 2015 13:14.