Skogrand: ​Luftforsvaret og atomalderen 1950-1970

IFS Info 4/2002
I perioden 1954–1967 var Natos doktrine massiv gjengjeldelse, samtidig som norske myndigheter var restriktive i forhold til atomvåpen. Likevel hadde det norske luftforsvaret et tett samarbeid med Norges alliertes luftvåpen. Hvordan påvirket doktrinen norsk deltagelse i samarbeidet?

​IFS Info nr. 4/2002
Tittel: Luftforsvaret og atomalderen 1950-1970
Forfatter: Kjetil Skogrand
Antall sider: 22

Last ned "Luftforsvaret og atomalderen 1950-1970"


I perioden 1954–1967 var Natos doktrine massiv gjengjeldelse, samtidig som norske myndigheter var restriktive i forhold til atomvåpen. Likevel hadde det norske luftforsvaret et tett samarbeid med Norges alliertes luftvåpen. Hvordan påvirket doktrinen norsk deltagelse i samarbeidet?

Kjetil Skogrand (f. 1967) er cand. philol. og leder for programområdet for norsk sikkerhetspolitikk, forsvarspolitikk og forsvarskonsept ved Institutt for forsvarsstudier. Han har blant annet publisert arbeider om Norge og Koreakrigen, og en studie om multilateral eksportkontroll som virkemiddel mot spredning av masseødeleggelsesvåpen. I mai 2001 publiserte han sammen med Rolf Tamnes boken Fryktens likevekt. Atombomben, Norge og verden 1945—1970. Skogrand arbeider for tiden med bind fire i verket Norsk forsvarshistorie.

.

 

 

 

Publisert 1. april 2002 12:00.. Sist oppdatert 5. september 2019 09:26.