Melien: US Navy i norske farvann under første verdenskrig

​IFS Info 4/2004
I denne studien redegjør Tor Jørgen Melien for bakgrunnen for US Navys operasjoner, og hvordan de artet seg og hvilken betydningen de hadde for Norge og Storbritannia.
IFS Info nr. 4/2004

Tittel: US Navy i norske farvann under første verdenskrig
Forfatter: Tor Jørgen Melien
Antall sider: 21

Last ned "US Navy i norske farvann under første verdenskrig"


Storbritannia var den overlegne sjømakten i europeiske farvann frem til Koreakrigen, da US Navy posisjonerte seg også i Europa. Men allerede under første verdenskrig opererte US Navy i norske farvann. I denne studien redegjør Tor Jørgen Melien for bakgrunnen for US Navys operasjoner, og hvordan de artet seg og hvilken betydningen de hadde for Norge og Storbritannia.

Tor Jørgen Melien er kommandørkaptein fra Sjøforsvaret og cand. philol. med hovedfag i historie fra Universitet i Oslo. Forfatteren har publisert i en rekke fagtidsskrifter og bøker med vekt på militære operasjoner og samtidshistorie. Melien tjenestegjør ved NATOs strategiske militære hovedkvarter, SHAPE, i Belgia

Publisert 1. april 2004 11:02.. Sist oppdatert 28. juli 2015 13:04.