Heier: Forsvarsreformene 2000-2004

IFS Info 4/2005
Gir Forsvaret politisk uttelling?
​IFS Info nr. 4/2005 

Tittel: Forsvarsreformene 2000-2004: Gir Forsvaret politisk uttelling?
Forfatter: Tormod Heier
Antall sider: 16

Last ned "Forsvarsreformene 2000-2004"


Gir Forsvaret politisk uttelling?
I hvor stor grad hadde forsvarsreformene i Norge mellom 2000 og 2004 sikkerhetspolitisk relevans? Tormod Heier tar utgangspunkt i krisestemningen som rådet rundt Forsvaret på slutten av 1990-tallet, og de omleggingene som da ble igangsatt. Stortinget ønsket å gå fra et mobiliseringsforsvar til et mindre og mer fleksibelt reaksjonsforsvar. Et av målene med omleggingen var å få et mer anvendelig Forsvar i internasjonale operasjoner, for slik å tekkes våre allierte. Men er det nye forsvarskonseptet egnet til å gi Norge innflytelse overfor sine større og mektigere allierte? Heier drøfter den politiske nytteverdien av et Forsvar opp mot hvordan man får innflytelse hos sine allierte med militære virkemidler.

Tormod Heier er major og tilsatt ved Hærens transformasjons- og doktrinekommando (TRADOK). Han leverte sin doktorgradsavhandling sommeren 2005, etter tre år ved Institutt for forsvarsstudier. Avhandlingen vurderer Norges tilnærming til amerikanske ønsker om militær transformasjon i NATO i 1998—2004. Denne artikkelen bygger på deler av dette forskningsarbeidet. 

Publisert 1. mars 2005 11:16.. Sist oppdatert 5. september 2019 09:10.