Rø​: USAs forkjøpskrigspolitikk

IFS Info 4/2006
​Hva er rettferdig krig i et asymmetrisk trusselbilde? En normativ diskusjon av USAs forkjøpskrigspolitikk
​IFS Info nr. 4/2006

Tittel: Hva er rettferdig krig i et asymmetrisk trusselbilde? En normativ diskusjon av USAs forkjøpskrigspolitikk
Forfatter: Johannes Rø
Antall sider: 26

Last ned "USAs forkjøpskrigspolitikk​"

En normativ diskusjon av USAs forkjøpskrigspolitikk
I september 2002 stadfestet amerikanske myndigheter i sin nasjonale sikkerhetsstrategi at de ville gjennomføre militære forkjøpsangrep på stater de mistenkte for å støtte fiendtlige terrororganisasjoner, som en reaksjon på det nye trusselbilde etter 11. september 2001. Dette var et brudd med tidligere mellomstatlig tradisjoner og internasjonale normer mot aggresjon og innblanding i andre staters indre anliggender. Med utgangspunkt i USAs forsvarspolitikk etter 11. september, spør Johannes Rø i denne studien om endringer i det internasjonale trusselbilde bærer med seg en utdatering av tradisjonelle skiller som utgangspunkt for å vurdere hvorvidt kriger er initiert på rettferdig grunnlag. Er det problematisk å bruke tr​adisjonelle krigskategorier som forsvarskrig, forkjøpskrig, forebyggende krig og angrepskrig, for å vurdere om en krig er rettferdig?

Johannes Rø (f. 1980) er statsviter fra Universitetet i Oslo, og har særlig arbeidet med emner innenfor politisk teori. I masteroppgaven fra 2005 undersøkte han fruktbarheten av teorien politisk realisme i dagens trusselbilde. Han arbeider for tiden som stipendiat ved IFS med et doktorgradprosjekt om drivkreftene bak amerikansk sikkerhetspolitikk etter 11. september 2001.

Publisert 1. april 2006 11:07.. Sist oppdatert 15. oktober 2019 10:10.