Huifeldt, Ries & Skogan: ​Sovjet i nord etter CFE

IFS Info 5/1991
Denne studien innholder fire artikler som hver på sin måte belyser Sovjets strategiske og militære interesser i områdene rundt Kolahalvøya og Leningrad.
​IFS Info nr. 5/1991

Tittel: Sovjet i nord etter CFE
Forfatter: Tønne Huitfeldt, Tomas Ries og John Kristen Skogan
Antall sider: 54

Last ned "Sovjet i nord etter CFE"

Denne studien innholder fire artikler som hver på sin måte belyser Sovjets strategiske og militære interesser i områdene rundt Kolahalvøya og Leningrad. Skogan gjør rede for Kolahalvøyas betydning i Russland/Sovjet og Norden, i et historisk perspektiv. Huitfelt drøfter styrkeutviklingen i det nordvestlige Sovjet i 1980-årene, og særlig i perioden under Gorbatsjov. Ries bidrar med to artikler i studien. I den første diskuterer han Sovjets strategiske interesser i nordvest, og hvordan endringene i Sovjets doktrine i siste halvdel av 1980-årene preget disse interessene. I studiens siste bidrag gjør Ries en analyse av sovjetiske militære styrker i Petsjengadalen, ved grensen til Barentshavet og Norge.

Publisert 1. mai 1991 15:28.. Sist oppdatert 28. juli 2015 13:58.