Sandnes​: "Olav Tryggvason-affæren"

IFS Info 5/1997
Spørsmålet om norsk marineskip til spanske farvann våren 1937
​IFS Info nr. 5/1997

Tittel: "Olav Tryggvason-affæren". Spørsmålet om norsk marineskip til spanske farvann våren 1937
Forfatter: Hans Ole Sandnes
Antall sider: 23

Last ned "Olav Tryggvason-affæren"

Spørsmålet om norsk marineskip til spanske farvann åren 1937
Under den spanske borgerkrigen ble flere norske handelsskip tvunget i land av Franco-kontrollerte båter, og lasten beslaglagt. Dette resulterte i en diskusjon i Norge om å sende marinefartøyer for å beskytte de norske fartøyene. Hans O. Sandnes redegjør for initiativet, drøfter hvorfor det i første omgang ble lagt på is for så å likevel bli lagt frem som forslag for Stortinget, og følger den videre saksgangen.

Hans Ole Sandnes er løytnant og jagerflyger i Luftforsvaret. Den foreliggende studien ble opprinnelig levert som hovedoppgave ved Luftkrigsskole i 1997.

Publisert 1. mai 1997 13:01.. Sist oppdatert 28. juli 2015 13:29.