Skogrand, Njølstad & Tamnes: ​Brennpunkt

IFS Info 5/1998
Kald krig, nordområder og storstrategi
​​IFS Info nr. 5/1998

Tittel: Brennpunkt. Kald krig, nordområder og storstrategi.
Forfattere: Kjetil Skogrand, Olav Njølstad & Rolf Tamnes.
Antall sider: 36

Last ned "Brennpunkt"

Denne utgaven av IFS Info består av tre artikler, basert på foredrag fra seminaret
Nordområdene under den kalde krigen (1998), som gjennom tre ulike eksempler belyser strategiske spørsmål i Nordområdene fra denne perioden. I første artikkel drøfter Kjetil Skogrand Bodøs rolle og betydning for Nordområdene under den kalde krigen, både i en nasjonal sammenheng og i en bredere alliansesammenheng. Deretter beskriver Olav Njølstad det norsk-amerikanske samarbeidet innenfor akustisk undervannsetterretning i Norskehavet og Barentshavet i perioden 1956-75. I siste artikkel tar Rolf Tamnes for seg striden om bygging av flyplass på Svalbard i perioden 1956-75, og belyser hva som gjorde dette til et følsomt og vanskelig spørsmål for norske myndigheter.

Publisert 1. mai 1998 13:13.. Sist oppdatert 28. juli 2015 13:25.