Petersson: Vapenbröder

​IFS Info 5/2000
Svensk-norska säkerhetspolitiska relationer under kalla kriget​
​IFS Info nr. 5/2000

Tittel: Vapenbröder. Svensk-norska säkerhetspolitiska relationer under kalla kriget
Forfatter: Magnus Petersson
Antall Sider: 18

Last ned "Vapenbröder"


Svensk-norska säkerhetspolitiska relationer under kalla kriget.

Den svenske nøytralitetspolitikken under den kalde krigen har vært utsatt for sterk kritikk, samtidig som den fortsatt er et kontroversielt emne i Sverige. I denne studien tar Magnus Petersson for seg debatten om svensk sikkerhetspolitikk under den kalde krigen. Han drøfter i hvilken grad man kan snakke om en svensk underhånden-allianse med Nato, og spør hvilken rolle Norge spilte i Sveriges forhold til vestmaktene og Nato. Var det et skille mellom retorikk og praksis i svensk sikkerhetspolitikk? Og hvilke konsekvenser kan denne politikken ha hatt for Sverige?

Magnus Petersson er ansatt ved Strategiska Institutionen, Försvarshögskolan i Stockholm. Han er doktorand ved Stockholms universitet, og arbeider der med en avhandling om svensk-norske sikkerhetspolitiske relasjoner i tiden 1949 til 1969. Petersson nyttiggjør i den forbindelse svenske og norske utenrikspolitiske og militære arkiv.

Publisert 1. mai 2000 11:41.. Sist oppdatert 5. september 2019 09:36.