Kristiansen: Norsk forsvarsindustri ved en skillevei?

IFS Info 6/1991
I denne studien gjør Rolf Kristiansen rede for hvordan norsk forsvars- og forsvarsrelatert industri og næringsliv ble preget av endringene i forholdet mellom Østblokken og den vestlige verden i slutten av 1980-årene. Han diskuterer også norsk forsvarsindustris muligheter for å navigere i denne nye sikkerhetspolitiske situasjonen.
IFS Info nr. 6/1991
Tittel: Norsk forsvarsindustri ved en skillevei?
Forfatter: Rolf Kristiansen
Antall Sider: 40

 

Last ned "Norsk forsvarsindustri ved en skillevei?"


De dramatiske endringene i forholdet mellom Østblokken og den vestlige verden i slutten av 1980-årene førte til store endringer i den tradisjonelle forsvarsindustrien. I denne studien gjør Rolf Kristiansen rede for hvordan norsk forsvars- og forsvarsrelatert industri og næringsliv ble preget av disse endringene, og diskuterer norsk forsvarsindustris muligheter for å navigere i denne nye sikkerhetspolitiske situasjonen.
Publisert 1. juni 1991 15:30.. Sist oppdatert 28. juli 2015 13:58.