Hobson & Kristiansen:​ Militærmakt, krig og historie

IFS Info 6/1995
En innføring i forskningen fra Clausewitz til våre dager

​​​IFS Info nr. 6/1995
Tittel: Militærmakt, krig og historie. En innføring i forskningen fra Clausewitz til våre dager
Forfattere: Rolf Hobson & Tom Kristiansen
Antall sider: 26

Last ned "Militærmakt, krig og historie"


Hva har preget den militære historiografien, og hvordan har den utviklet seg? Rolf Hobson og Tom Kristiansen gir en innføring i studiet av militærhistoriske emner, med fokus på forskjellen mellom en tradisjonell tilnærming og en nyere samfunnsvitenskapelig tilnærming.

Publisert 1. juni 1995 13:24.. Sist oppdatert 28. juli 2015 14:07.