Kristiansen: De europeiske småstatene på vei mot storkrigen, 1938-40

IFS Info 6/2003
Haaland og Guldhav drøfter avveiningene mellom militære behov for raske beslutninger og politikernes behov for kontroll.
​​IFS Info nr. 6/2003

Tittel: De europeiske småstatene på vei mot storkrigen, 1938-40
Forfatter: Tom Kristiansen
Antall sider: 28

Last ned "De europeiske småstatene på vei mot storkrigen, 1938-40"


Under en internasjonal operasjon er det regjeringen som har det øverste ansvaret for styrkene ute. Den vil ha politiske grunner til å ta visse avgjørelser, men kan ikke operere i et militært vakuum. Regjeringen får anbefalinger fra de militære, men disse vil ikke nødvendigvis passe med politiske avveininger. Så hvordan få partene til å forstå hvilke hensyn som ligger til grunn for hverandres vurderinger? Haaland og Guldhav drøfter avveiningene mellom militære behov for raske beslutninger og politikernes behov for kontroll.

Tom Kristiansener forsker ved Institutt for forsvarsstudier, der han leder programmet for militærteori og strategiske studier. Hans interessefelt er europeisk diplomatisk og militær historie på 1800- og 1900-tallet. Kristiansen har publisert flere arbeider innenfor sitt emneområde, blant annet “En nordisk illusjon? Norge og militært samarbeid i Nord, 1918-1940” (medforfatter Sven G. Holtsmark), Forsvarsstudier nr. 6/1991; “Russerne ødelægge osde berøve os vor Næring...’ Norge og Russland i nord til ca. 1820”, Historisk Tidsskrift nr. 1, 1997; og Total krig, nøytralitet og politisk splittelse, bind 3 av Norsk forsvarshistorie (medforfatter Rolf Hobson), Bergen 2001. Den foreliggende artikkelen er en bearbeidet versjon av hans prøveforelesning til dr.art.-graden ved Universitetet i Bergen 24. april 2003.

Publisert 1. juni 2003 11:53.. Sist oppdatert 5. september 2019 09:20.