Kristensen​​: Torsk, "pirater" og kalde granater

IFS Info 6/2005
Striden mellom Norge og Island om Fiskevernsonen ved Svalbard 1993
​IFS Info nr. 6/2005 

Tittel: Torsk, "pirater" og kalde granater. Striden mellom Norge og Island om Fiskevernsonen ved Svalbard 1993
Forfatter: Yngve Næss Kristensen
Antall sider: 24

Last ned "Torsk, "pirater" og kalde granater"

Striden mellom Norge og Island om Fiskerivernsonen ved Svalbard 1993–1999
Torskekrigen var en konflikt mellom Norge og Island om retten til å bedrive torskefiske i Fiskerivernsonen ved Svalbard. Konflikten hadde bakgrunn i sviktende fiske andre steder og ulike tolkninger av Svalbardtraktaten. Men hvordan kunne en konflikt om fiske, mellom to nære naboland, utarte seg til en ”krig”, der Norge tok i bruk trålkuttere og granater for å stoppe islandske trålere? Forfatteren gir her en grundig, kronologisk gjennomgang som gir forståelse for hvordan konflikten kunne eskalere. .

Yngve Næss Kristensener utdannet cand.philol. med hovedfag i historie ved Universitetet i Bergen. Artikkelen bygger på hans hovedoppgave Nabokrangel om fisk. Striden mellom Norge og Island om retten til å fiske i Fiskevernsonen ved Svalbard i perioden 1993—2003. Hovedoppgaven ble levert høsten 2004. Artikkelen er oppdatert høsten 2005. 

Publisert 1. juni 2005 11:21.. Sist oppdatert 28. juli 2015 11:59.