Melby, Rø, Kronvall & Romarheim: Supermaktens begrensning

IFS Info 6/2006
Perspektiver på Bush-doktrinens utvikling
IFS Info nr. 6/2006
Tittel: Supermaktens begrensning. Perspektiver på Bush-doktrinens utvikling
Forfattere: Svein Melby, Johannes Rø, Olof Kronvall & Anders G. Romarheim
Antall sider: 39

Last ned "Supermaktens begrensning​"


Under presidentperioden til Bush jr. la administrasjonen hans frem to nasjonale sikkerhetsstrategier; The National Security Strategy of The United States; NSS 2002 og NSS 2006. Denne utgaven av IFS Info inneholder 4 separate analyser som sammenligner sentrale aspekter ved de to strategidokumentene, og med det som utgangspunkt drøfter signaler i de to strategidokumentene med hensyn til forholdet mellom kontinuitet og endring i amerikansk utenriks- og sikkerhetspolitikk. 

I første artikkel spør Svein Melby om global maktpolitikk i ferd med å gjenerobre posisjonen som hovedpremiss for utformingen av amerikansk sikkerhets- og utenrikspolitikk, eller om anti-terrorkrigen fortsatt vil styre Bush-administrasjonens strategiske prioriteringer. Johannes Rø drøfter hvilken betydning forkjøpskrigen spiller i de to sikkerhetsstrategiene. Olof Kronvall vurderer i hvilken grad USA ser sikkerhetspolitisk samarbeid som nødvendig og verdifullt, om de i så fall er beredt til å ta hensyn til alliertes interesser i utformingen av egen sikkerhetspolitikk, eller om de snarere ignorerer samarbeid og koalisjoner i troen på sin egen militære og økonomisk styrke? Til sist gjør Anders Romarheim en analyse av sikkerhetsstrategienes bruk av begrepene sikkerhet og demokrati, og deres omtale av enkeltstater.

Svein Melby (f. 1951) er leder for Senter for transatlantiske studier ved IFS og seniorforsker på amerikansk utenriks- og sikkerhetspolitikk. I 2004 gav han ut boken Bush-revolusjonen i amerikansk utenrikspolitikk på Aschehoug.

Johannes Rø (f. 1980) er statsviter fra Universitet i Oslo og har særlig arbeidet med politisk teori. Han arbeider som stipendiat ved Senter for transatlantiske studier ved IFS med et doktorgradsprosjekt om drivkreftene bak USAs sikkerhetspolitikk i George W. Bushs første presidentperiode. I 2006 har han også gitt ut IFS-Infoen: Hva er rettferdig krig i et asymmetrisk trussel bilde.

Olof Kronvall (f. 1972) er historiker og disputerte i 2003 med en avhandling ved Stockholms universitet om Finlands rolle i svensk sikkerhetspolitikk 1948—1962. Han har arbeidet ved Försvarshögskolan i Stockholm, men vil løpet av 2006 bli ansatt som forsker ved IFS. Kronvall arbeider for tiden med amerikanske militære doktriner og var i 2005—2006 gjesteforsker ved George Washington University, Washington D.C.

Anders Romarheim (f. 1976) er cand.polit. med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Romarheim er forsker ved Senter for transatlantiske studier, IFS. I tillegg til fokuset på USA og amerikansk politikk generelt har Romarheim krigen mot terrorisme og strategisk politisk kommunikasjon som interessefelt. Romarheims hovedoppgave i statsvitenskap hadde tittel: Crossfire of Fear: Propaganda in the US War on Terrorism.
Publisert 1. juni 2006 11:08.. Sist oppdatert 5. september 2019 08:59.