Hirsch: Den norske klagesaken mot Tyrkia i 1982

​IFS Info 7/1992
I denne studien tar Kent Hirsch for seg den norske behandlingen av klagesaken mot Tyrkia. Hvilken rolle spilte innenrikspolitiske forhold for den norske reaksjonen på Tyrkia-saken, og hvilke faktorer var avgjørende i regjeringens beslutning om å reise sak mot landet?
​​​IFS Info nr. 7 /1992

Tittel: Den norske klagesaken mot Tyrkia i 1982
Forfatter: Kent Hirsch
Antall sider: 41

Last ned "Den norske klagesaken mot Tyrkia i 1982"

Den første juli 1982 ble regimet i Tyrkia stevnet for Den europeiske menneskerettighetskommisjonen i Strasbourg. Saken vakte mye oppmerksomhet og politisk debatt i Norge, som var en av fem påtalestater som hadde klaget Tyrkia inn for Kommisjonen. I denne studien tar Kent Hirsch for seg den norske behandlingen av klagesaken mot Tyrkia. Hvilken rolle spilte innenrikspolitiske forhold for den norske reaksjonen på Tyrkia-saken, og hvilke faktorer var avgjørende i regjeringens beslutning om å reise sak mot landet?

Publisert 1. juli 1992 15:10.. Sist oppdatert 5. september 2019 10:26.