Eie: Sjøsikkerhet i det russiske nord

IFS Insights 1/2011
Harald Hermansen Eie ser på russiske rednings- og oljevernressurser i nordområdene. ​

​​​​​IFS Insigths februar 2011
Title
: Sjøsikkerhet i det russiske nord
Author
: Harald Hermansen Eie
Pages: 21

Download "Sjøsikkerhet i det russisk​​e nord"


Harald Hermansen Eie ser på russiske rednings- og oljevernressurser i nordområdene. Studien fokuserer på de russiske havområdene som strekker seg fra norskegrensen i vest til Karastredet i øst og fra den russiske kysten til grensen for russisk økonomisk sone i nord. Spørsmålet er hvor godt rustet Russland er til å håndtere ulykker til sjøs i dette ugjestmilde området. Hermansen belyser denne problemstillingen ved å spørre hvordan organiseringen og arbeidsdelingen er mellom ministerier og etater. Videre kartlegger han hvilke ressurser som inngår i søk og rednings- og oljevernssystemene. Kilder på nettet, litteratur og andre dokumenter er supplert med forfatterens egne observasjoner under den barske øvelsen Barents Rescue i 2009. 

Harald Hermansen Eie har mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og mellomfag i russisk fra Universitetet i Bergen. Han arbeidet ved Institutt for forsvarsstudier 2009–2010 med nordområdene, energipolitikk og samfunnssikkerhet som fagfelt. 

Publisert 1. januar 2011 08:20.. Sist oppdatert 30. juni 2015 09:12.