Melby: Obama-administrasjonens nye nasjonale sikkerhetsstrategi

IFS Insights 3/2010
President  Obamas første nasjonale sikkerhetsstrategi har som intensjon å stake  ut administrasjonens sikkerhetspolitiske hovedkurs og anvise prioriteringer, men NSS 2010 etterlater flere spørsmål enn den gir
svar.

​​​IFS Insights juni 2010
Tittel:
Obama-administrasjonens nye nasjonale sikkerhetsstrategi.
Forfatter: Svein Melby
Antall sider:

Last ned"Obama-administrasjonens nye nasjonale sikkerhetsstrategi"


President Obamas første nasjonale sikkerhetsstrategi (National Security Strategy of The United States – NSS 2010) ble offentliggjort 27. mai. Den har som intensjon å stake ut administrasjonens sikkerhetspolitiske hovedkurs, og anvise prioriteringer. Strategidokumentet gir en god innføring i grunnkonseptet som administrasjonen bygger sin politikk på. Det preges i for stor grad av en ren opplistning av saksfelter til å formidle hva som er Obamas prioriteringsliste. Strategien anviser heller ingen klare oppskrifter på hvordan administrasjonen rent konkret vil gå frem for å håndtere USAs hovedutfordringer. NSS 2010 etterlater derfor flere spørsmål enn den gir svar. 

Svein Melby er forsker ved Senter for transatlantiske studier ved IFS.

 

Publisert 1. mars 2010 08:19.. Sist oppdatert 29. juni 2015 15:36.