Gustavsen & Johannessen: Grenaderer i Hæren

IFS Insights 2/2012
Elin Gustavsen og Stefan Johannessen har spurt grenaderene i Hæren om deres syn på anerkjennelse, motivasjon og selve grenaderordningen.

​​IFS Insights nr. 2, juni 2012
Tittel: Grenaderer i Hæren
Forfattere: Elin Gustavsen og Stefan Johannessen
Antall sider: 25

Last ned "Grenaderer i Hæren"


Til tross for at Forsvaret har vært gjennom store endringer de siste tiårene, har grenaderordningen kun vært gjenstand for mindre justeringer siden den ble innført i 1961. 
 
Ordningen har vært omdiskutert og kritisert for å være i utakt med samfunnsutviklingen. Flere studier stadfester også en utbredt misnøye blant grenaderene selv, spesielt knyttet til kontraktsregimet og manglende muligheten for å gjøre yrkeskarriere på lavere nivå. 

Spørreundersøkelsen
Grenaderene i alle Hærens avdelinger ble våren 2012 spurt om sitt syn på ulike forhold ved deres arbeid og hvordan de stiller seg til mulige endringer av grenadersystemet. Undersøkelsen inkluderte også spørsmål knyttet til motivasjon og anerkjennelse. 

I denne studien presenteres de funnene fra spørreundersøkelsen som har størst allmenn interesse. Målet er å gi en oversikt over hvordan grenaderene ser på sentrale spørsmål knyttet til arbeid, motivasjon og anerkjennelse. 

Forfatterne
Elin Gustavsen (f. 1983) er sosiolog med utdannelse fra Universitetet i Oslo og University of Arizona. Hun har arbeidet som forsker ved Institutt for forsvarsstudier siden 2011.

Stefan Johannessen (f. 1977) er offiser i Hæren med utdannelse fra Krigskolen og Trondheim økonomiske høgskole. Han tjenestegjorde flere år som soldat og grenader før han tok offisersutdannelse, og jobber nå med Hærens personellreformer.​

Publisert 1. februar 2012 15:53.. Sist oppdatert 29. juni 2015 10:19.