Allers: Tyskland og internasjonal krisehåndtering

IFS Insights 1/2013
Robin Allers tar for seg Tysklands sikkerhetspolitiske rolle siden Murens fall. Hvordan bidrar Tyskland til å gjøre Europa til en slagkraftig aktør?

​IFS Insights nr. 1, mai 2013
Tittel: Tysklands bidrag til internasjonal krisehåndtering
Forfatter: Robin Allers
Antall sider: 37​

Last ned "Tysklands bidrag til internasjonal krisehåndtering"


Denne studien tar utgangspunkt i Berlins håndtering av krisene i Libya og Mali for å belyse hvordan Tyskland har utviklet seg som sikkerhetspolitisk aktør siden gjenforeningen i 1990, og hva denne utviklingen betyr for europeisk sikkerhetspolitikk.

I finanskrisen som dominerer europeisk politikk, rettes det internasjonale søkelyset ofte mot Tyskland, og kansler Merkel framstår som Europas ledende politiker. Tysklands bidrag til internasjonal krisehåndtering får derimot lite oppmerksomhet. På det sikkerhetspolitiske området framstilles Tyskland ikke bare som en motvillig partner, men som et andredivisjonslag sammenlignet med Storbritannia og Frankrike, og det til tross for at Tysklands bidrag er omfattende.

Forvirringen rundt Tysklands opptreden under internasjonale kriser gir opphav til flere spørsmål: Hvorfor avstod Tyskland fra å stemme for FN-resolusjonen som skulle hindre Gaddafi å bombe sin egen befolkning? Hvorfor støttet Tyskland den franske militærintervensjonen i Mali, men nektet å delta i kamphandlinger?

Publisert 1. januar 2013 16:02.. Sist oppdatert 29. juni 2015 10:17.