IFS årbok 1982

Defence Studies IFS årbok 1982
Antall sider: 247
ISSN 0333-3981
ISBN 82-518-1791-9


Last ned Defence Studies IFS årbok 1982 gratis


Innhold
  • R. Tamnes: Den norske holdningen til en nordisk atomvåpenfri sone 1958–1983
  • O. Riste: Ein ide og ein myte: Roosevelts frihamnstanke for Nord-Norge
  • R. Tarnnes: NATO's og Norges reaksjon på Tsjekkoslovakiakrisen 1968
  • O. Wicken: Ny teknologi og høyere priser
  • O. Riste: The Foreign Policy-Making Process in Norway: An Historical Perspective
  • Bidragsytere – Notes on contributors

Publisert 26. mai 2014 15:39..