IFS årbok 1983-84

Defence Studies IFS årbok 198384
Antall sider: 260
ISSN 0333-3981
ISBN 82-518-1908-3


Last ned Defence Studies IFS årbok 198384  gratis


Innhold

  • O. Riste: Frå integritetstraktat til atompolitikk: Det stormaktsgaranterte Norge 1905–1983
  • T. V. Skaret: Kirkens engasjement i atomdebatten 1960–1982
  • D. C. Pugh: Guns in the Cupboard
  • O. Wicken: Vekst og våpen
  • R. Godø: Forsvarets ledelsesordning etter 1945
  • N. Borchgrevink: Norsk forsvar gjennom britiske briller
  • Bidragsytere – Notes on contributors
Publisert 26. mai 2014 15:37..