Kristiansen (2008): Tysk trussel mot Norge

Boken tar for seg den norske forsvarsledelsens sikkerhetspolitiske og strategiske analyser og de forslagene til militære tiltak den forela regjering og storting i årene forut for det tyske angrepet 9. april 1940.
Tittel: Tysk trussel mot Norge. Forsvarsledelse, trusselvurderinger og militære tiltak før 1940

Forfatter: Tom Kristiansen
Utgiver: Bergen: Fagbokforlaget
Utgitt: 2008
ISBN 978-82-450-0674-2

Boken tar for seg den norske forsvarsledelsens sikkerhetspolitiske og strategiske analyser og de forslagene til militære tiltak den forela regjering og storting i årene forut for det tyske angrepet 9. april 1940.

De nye utfordringene knyttet til nøytraliteten stilte Forsvaret i en svært vanskelig situasjon når det skulle operasjonalisere regjeringens inkonsistente og vaklende politikk etter krigsutbruddet i september 1939. Forsvarsledelsens syn på Norges forhold til de tre dominerende stormaktene i Nordvest-Europa: Sovjetunionen, Storbritannia og Tyskland blir også behandlet.


Kristiansen viser at forsvarsledelsen ikke betraktet Sovjetunionen som en militær trussel mot Norge før høsten 1939. Derimot hadde militærledelsen en oppfatning av at Tyskland representerte en trussel. Utenriksminister Koht var allerede fra høsten 1939 informert om at Storbritannia ville motsette seg et tysk angrep på Norge.

Boken beskriver hvordan mange regjeringsmedlemmer viste en forbausende mangel på sikkerhetspolitisk forståelse og handelkraft. Dette til tross for advarsler om de mange akutte utfordringene av juridisk, diplomatisk og militær karakter som Forsvaret og nøytralitetsvernet sto overfor.Publisert 5. juli 2008 14:09.. Sist oppdatert 24. juli 2015 15:14.