Kristiansen (2014): Forsvarsdepartementets historie 1814–2014

Forsvarsdepartementets historie 1814–2014 tar for seg hovedtrekkene i de militære departementenes historie i Norge. Tom Kristiansen har skrevet første bind.

Tittel: Forsvarsdepartementets historie 1814–2014.
Bind 1: Fra enevelde til folkestyre
Forfatter: Tom Kristiansen
Utgiver: Fagbokforlaget
Utgitt: 2014
Antall sider: 294
ISBN 978-82-450-1722-9

Første bind, Fra enevelde til folkestyre, tar for seg årene fra 1814 til 1940.  

Gjennom århundrene hadde hæren og marinen hatt en stor grad av autonomi, en stilling som ble utfordret etter opprettelsen av Stortinget. Hovedkonfliktlinjen i norsk forsvarshistorie etter 1814 gir dermed seg selv: I hvilken grad skulle etaten styres og kontrolleres av Stortinget, og hvor mye makt skulle fortsatt ligge i hendene på de gamle makthaverne: kongen, offiserene og embetsverket?   

Med dannelsen av et departement som var transparent og politisk-konstitusjonelt ansvarlig, kunne Stortinget få kontroll med og styre militæretaten. Historien om opprettelsen av Forsvarsdepartementet fortelles mot et bakteppe av den internasjonale politiske og militære utviklingen, unionsstriden, innenrikspolitikken og forfatningskampene i Norge. 


Om forfatteren

Tom Kristiansen er professor i historie ved Institutt for forsvarsstudier. Han har tidligere vært tilknyttet Forsvarsmuseet og Sjøkrigsskolen, og vært gjesteforsker ved Militärgeschichtliches Forschungsamt i Freiburg og St. Antony’s College, Oxford. Kristiansens interesseområde er europeisk politisk, diplomatisk, militær og maritim historie.   Kristiansen har vært forfatter og medforfatter av flere forsvarshistoriske verk, deriblant Norsk forsvarshistorie (2001), Navies in Northern Waters (2004), Tysk trussel mot Norge (2008) og Sjøforsvaret i krig og fred (2010).​


Publisert 18. desember 2014 15:20.. Sist oppdatert 25. januar 2018 13:51.