Melien (2010): Kystartilleri og kystjegere

Boken, som har IFS-forsker Tor Jørgen Melien som medforfatter, handler om festningene som stridsmidler de siste 150 år.

melien_kystjegere 


Tittel:
Kystartilleri og kystjegere. Innhogg og utsyn
Forfattere: Øivind Berntzen Armann, Tor Jørgen Melien, Tomas A. E. Andersen
Utgiver: Forsvarsmuseet
Utgitt: 2010
Antall sider: 127
ISBN: 9788291218533

Kystartilleri og kystjegere er todelt:
Første del beskriver et utsyn over utviklingen av Kyst- og Festningsartilleriet, og etableringen av Kystjegerkommandoen. I andre del foretas innhogg i viktige milepæler og begivenheter.

Et av nærbildene er fra året 1905, der Festningsartilleriet hadde en helt spesiell betydning ved unionsoppløsningen. For tiden har personorientert historie kommet mer i skuddet igjen, og dette er også reflektert i boka. Forsvarsministeren den gang, general Wilhelm Olssøn, tilhørte Festningsartilleriet. Han lot våpengrenen mobilisere under sin sjef oberst Georg Stang — også han en profilert forsvarsminister noen år tidligere. Året 1905 er i denne konteksten spennende fordi det på den tiden var så nært samband mellom utenrikspolitikk, forsvarspolitikk og Forsvaret.

Det neste innhogget er året 1914. Igjen ble Festningsartilleriet satt i beredskap, og beredskapen ble opprettholdt gjennom hele første verdenskrig.

Siste nærbildet er etableringen av Kystjegerkommandoen. Nok en milepæl for etaten og en videreføring av Kystartilleriet, men med nye operative oppgaver. Vi finner i denne prosessen et av de klareste eksempler på den omfattende omlegging Forsvaret har vært gjennom det siste tiåret.

Forfattere
Øivind Berntzen Armann er tilknyttet Forsvarets museer og Forsvarsdepartementet, og har tjenestegjort i Kystartilleriet. Han er utdannet samfunnsøkonom (cand.oecon), og i tillegg har han mellomfag i historie og eksamen i patristikk. Armann tok initiativet til fagtidsskriftet Forum Mediaevale, og var dets første redaktør i 1981, og igjen 1998–2002.

Tomas A. E. Andersen er orlogskaptein med variert tjeneste i Kystartilleriet og i kystjegermiljøet. Andersen har vært formann i Kystjegerforeningen siden 2003.

Publisert 5. mai 2010 14:06.. Sist oppdatert 24. juli 2015 14:10.