Melien (2012): Våre hemmelige soldater

Tor Jørgen Meliens bok om spesialstyrkenes historie beskriver etableringen under andre verdenskrig, utviklingen av styrkene under den kalde krigen til dagens utenlandsoperasjoner.

Tittel: Våre hemmelige soldater. Norske spesialstyrker 1940-2012
Forfatter: Tor Jørgen Melien
Forlag: Spartacus
Publisert: 2012
ISBN 9788243006805

De norske spesialstyrkene har høstet internasjonal anerkjennelse for sin deltakelse i utenlandsoperasjoner etter den kalde krigen, men er omgitt av et betydelig hemmelighold, og offentligheten vet lite om deres virksomhet.

Denne boken letter på sløret og skildrer spesialstyrkenes historie fra 1940 og fram til våre dager. Boken viser de ulike avdelingenes utvikling og virke og forteller konkrete hendelser fra operatørene i felt, på sjøen og i luften. Vi møter dem først under trening i Storbritannia under den andre verdenskrig og avslutter med operasjoner i Afghanistan.

Boken er rikt illustrert med aldri tidligere offentliggjort fotomateriale tatt av styrkene selv.

Spesialstyrkene

Boken omfatter historien til Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando og Marinjegerkommandoen, med utgangspunkt i henholdsvis Hærens jegerskole og Marinens froskemannsskole. Luftforsvarets bidrag er et annet tema for boken, likeså den historiske bakgrunnen fra andre verdenskrig med Kompani Linge og Shetlandsgjengen.

Publisert 12. juli 2012 14:47.. Sist oppdatert 23. juli 2015 15:04.