Nato-ressurser

Her finner du en oversikt over sider som kan være nyttige for å finne informasjon og dokumenter om og fra Nato.
Det er både en beskrivelse av de mange sidene Nato selv har, og en samling av lenker til tenketanker og andre institusjoner som forsker på Nato.

Vi skiller mellom fire sentrale begreper for å kunne finne fram i databasene:

 • Konsepter omfatter fremtidige transformasjonsinitiativer, ideer og planer. I forhold til doktriner er ikke konsepter nødvendigvis vedtatt og implementert. Arbeidet befinner seg i planleggingsfasen og påvirkes stadig av nye endringer i internasjonal sikkerhetspolitikk og prioriteringer/bevilgninger fra politisk 
 • Doktriner inneholder konkrete handlingsplaner om bruk av nåværende militære styrker. I forhold til konsepter er doktriner mye mer håndfast fordi vedtak har blitt implementert og bevilgninger allerede 
 • Artikler omfatter all bearbeidet informasjon, som forskningsartikler, analyser, presentasjoner, diskusjoner med 
 • Rådata omfatter ubehandlet informasjon, som taler, nyhetsmeldinger, videoreportasjer og bilder.


Natos hjemmeside

Dette er hovedsiden til Nato. Siden gir informasjon som kan deles i tre hovedtyper. 
 1. En oversikt over organisasjonen Nato, med organisasjonskart, medlemsland, partnerland osv. Siden har også en søkbar alfabetisk og tematisk oversikt og gir mye bakgrunnsinformasjon.
 2. Alle offisielle Nato-dokumenter, som strategisk konsept, rapporter og lignende fra 1949 og fram til i dag. I tillegg kan man finne et arkiv med tilgjengelige STANAG-er (Standardization Agreements).
 3. Jevnlige nyhetsoppdateringer om hendelser i Nato, toppmøter, generalsekretærens møter og reiser, taler, videoer og fotografier. Foto fra fotoarkivet kan benyttes i artikler, blogginnlegg, kronikker og lignende uten at en trenger å hente inn tillatelse. 

 • Artikler, rådata.

 

Allied Command Transformation (ACT)
ACT har som hovedoppgave å utvikle det konseptuelle rammeverket for fremtidige operasjoner. ACT baserer seg på egenproduserte og andre institusjoners operasjonelle konsepter. Disse blir vurdert, analysert og bearbeidet gjennom doktrine utvikling, forskning og teknologisk utvikling. ACT har en omfattende hjemmeside der du finner det meste om militær transformasjon innad i Nato. Spesielt to portaler på ACT sine inneholder mye relevant informasjon.

 

LibGuides
LibGuide er en plattform som inneholder mange ulike ressurser som har blitt håndplukket av de ansatte i NATO Multimedia Library Staff. De ulike kilderessursene er ikke altomfattende, men de kan være et godt startpunkt for å lete etter mer informasjon.

LibGuide inneholder webartikler, websider, rapporter, pressemeldinger og offentlige dokumenter som er tilgjengelige på internett. LibGuide har en oversiktsliste med alt innhold der du rimelig lett kan finne det du leter etter. 

 • Konsepter, doktriner, artikler, rådata.

 

Transnet
Transnet inneholder informasjon om nåværende og fremtidige transformasjonsinitiativer i Nato og blant medlemslandene. Her finner du utviklingen av fremtidige konsepter, NATO Centres of Exellence, m.m.

Du trenger et passord for å komme inn på noen av de underliggende sider. Det får du ved å registrere deg hos Transnet under ”Register Here”. Bemerk at du kun kan bruke ifs.mil.no adressen din. Internettbaserte e-postleverandører. 

 • Konsepter.

 

SHAPE/ Allied Command Operations (ACO)
ACO omfatter informasjon om pågående operasjoner. Her vil du kun finne introduksjoner og informasjon om de enkelte operasjonene. Relevant hvis du vil finne ut hva Nato gjør her og nå. Du vil ikke finne vitenskapelige artikler, etc. Det finnes imidlertid et arkiv som omfatter trening og øvelser. 

 • Artikler og doktriner.


History Corner
History Corner inneholder mye historisk bakgrunnsinformasjon om Nato, og spesielt SHAPE/ACO sin historie. Her vil du også finne historiske dokumenter som strategiske dokumenter fra den KK, og SACEUR-taler. 

 • Artikler, rådata.

 

NATO Defence College (NDC)
NDC har som mål å bidra til samholdet og samarbeidet i Nato. NDC har sitt fokus på politisk-militære utfordringer og konsekvenser på strategisk nivå.  Her vil du finne objektive, akademiske, policy-relevante og leservennlige publikasjoner. NDC har følgende fire publiseringstyper: Research Papers, Forum Papers, Reports og Reviews. Du vil også finne en arkivfunksjon. 

 • Artikler.

 

Science for Peace and Security (SPS)
SPS støtter samarbeidet mellom anvendt vitenskap og teknisk utvikling blant forskere og eksperter innad i Nato. SPS fokuserer på forsvar mot terrortrusler og mottiltak mot trusler generelt. SPS velger sine prosjekter ut i fra en fagfellevurdering (peer-review). SPS publikasjoner av ulike programmer finner du her: http://www.nato.int/science/publication/other.htm

 • Artikler.

 

NATO Review
NATO Review Magazine er "a monthly online magazine published under the authority of the Secretary General and intended to contribute to a constructive discussion of Atlantic issues". NATO review tar opp aktuelle saker og tema, og det er eksperter på sitt område som skriver. Det som skrives er ikke fagfellevurdert, men gir likevel en god innføring I ulike tema. Særlig for masterstudenter, eller andre som ønsker å få en fremstilling som går rett på sak, er dette en fin ressurs. NATO Review kommer med en ny utgave hver måned, og har et tema for hver gang. I tillegg til artikler finner du også videoer med intervjuer og lignende.  Siden har en fin tematisk oversikt, der du kan klikke deg inn på et tema og få opp alle tilhørende artikler. NATO Review foreligger på alle Nato-språk, men oversettelsene er gjerne forsinket med et par uker i forhold til den engelske orginalutgaven.

 • Artikler.

 

NATO Standardization Agency (NSA)
Siden inneholder bakgrunnsinformasjon om NSA og alle tilgjengelige standardiseringsdokumenter (STANAG). Enkelte dokumenter, som er offentlig tilgjengelige, kan lastes ned direkte fra siden, mens andre krever autorisert tilgang. NSA har også en oversikt over sivile standardiseringer. De aller fleste av disse dokumentene er tilgjengelige uten autorisert tilgang. NSA har som mål at alle dokumenter skal være uklassifiserte, men det er begrensninger på tilgang på dokumenter som ikke er for offentligheten. 

 • Doktriner (STANAG).

 

NATO School
Her finnes informasjon om NATO-skolen i Oberammergau, oversikt over undervisning, og informasjon om konferanser som arrangeres ved skolen. Skolen utgir enkelte publikasjoner med ujevne mellomrom. Særlig nyttig på denne siden er en oversikt over, og sammenligning av, militær rangstruktur i hæren, luftforsvaret og sjøforsvaret i alle Nato-land.  Denne finnes under fanen "multimedia". Inneholder også en lenke til alle forskningsinstitusjoner som NATO School har et samarbeid med. 

 • Artikler (begrenset omfang).

 

Andre relevante kilder

Center for Strategic and International Studies (CSIS)
Amerikansk forskningsinstitusjon lokalisert i Washington D.C. Lang tradisjon for studier med fokus på Nato og transatlantiske relasjoner. 

Atlantic Council
Amerikansk forskningsinstitusjon lokalisert I Washinton D.C. Eget program for transatlantiske relasjoner. Dekker også andre temaer i tilknytning til Nato som internasjonal sikkerhet generelt, økonomi, energi og miljø.

The Cato Institute​
Amerikansk forskningsinstitusjon lokalisert i Washington D.C. Eget program for NATO. Baserer sin forskning på prinsippene individuell frihet, begrenset statlig styring, frie markeder og frihet. Konservative perspektiver på Nato.

Brookings Institution
Amerikansk forskningsinstitusjon basert i Washington DC. En av de største og mest tradisjonsrike 'tenketankene'. Har eget senter for USA og Europa.

National Defense University​
Utdanningssenter basert i Washington DC. Har et eget NATO Education Center.

Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS​)
Forskningsinstitusjon som jobber med internasjonale studier. Mange interessante publikasjoner på hjemmesidene

Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)
Tysk institutt som fokuserer på internasjonale sikkerhetsspørsmål. Egne forskningsprogrammer som tar for seg europeisk og transatlantisk sikkerhet.

Moscow State Institute of International Relations (MGIMO)​
Har et eget senter for euro-atlantisk sikkerhet.

Savner du linker til gode sider eller forskningsinstitusjoner? Send mail til aklingstedt@ifs.mil.no Publisert 6. oktober 2014 11:21..