8. mai er Norges frigjøringsdag. Det er også dagen hvor vi hedrer alle våre veteraner og deres innsats for Norge. På denne dagen hedrer vi alle veteraner, og veteranfamilier, fra andre verdenskrig og fram til dagens internasjonale operasjoner. Etter andre8. mai er Norges frigjøringsdag. Det er også dagen hvor vi hedrer alle våre veteraner og deres innsats for Norge. På denne dagen hedrer vi alle veteraner, og veteranfamilier, fra andre verdenskrig og fram til dagens internasjonale operasjoner. Etter andrehttp://forsvaret.no/media/PubImages/Veteraner_orig.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4093

Norsk veteranforskning - en litteraturoversikt

IFS-forsker Elin Gustavsen har laget en oversikt over norske veteranstudier.
Bibliografien over norsk veteranforskning inkluderer studentoppgaver, vitenskapelige artikler og bokkapitler, samt en liste over andre utgivelser om norske veteraner. Ulike fagdisipliner er representert, men majoriteten av bidragene er psykologiske studier. Listen tar ikke for seg studier av 2. verdenskrig eller Tysklandsbrigaden.

Profesjons- og familieforhold
For studier av profesjons- og familieforhold knyttet til internasjonale operasjoner, se litteraturoversikten over militærsosiologisk forskning.

-------------------------------------------------------------

Berge, Birgitte. 2011.
De beste blir alltid igjen?: veteraner med Post Traumatic Stress Disorder, PTSD.
Bacheloroppgave, Universitetet i Nordland.

Brevik, John Ivar, Geir Skjeret, and Terje Sagen. 2008.
Sykdom, skade og død. Forekomst og risikofaktorer 2007 blant Forsvarets personell og med fokus på INTOPS. Institutt for militærmedisinsk epidemilogi: Forsvarets sanitet.

Eid, Jarle. 2007.
"Mestring av belastende operativ tjeneste." I Liv og lære i operative miljøer. "Tøffe menn gråter ikke", red. Christian Moldjord, Arent Arntzen, Kristian Firing, Ole Asbjørn Solberg og Jon Christian Laberg. Bergen: Fagbokforlaget.

Forsvarets sanitet. 1993.
Unifil-undersøkelsen, Rapport Del I, Resultater og konklusjoner: om positive og negative følger av tjeneste i UNIFIL kont. I–XXVI. Oslo: Forsvarets sanitet.

Fossum, Lars Kristian. 1999.
Stress og mestring i NORAIR/Bosnia 1993–96. Hovedoppgave, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Fransplass, Roy Martin, Ragnar Sondov, Rune Stave og  Anton Øien. 1996.
FN-observatør i en krigssone. En studie av forberedelser til, stressbelastninger under, og ettervirkninger etter endt tjeneste i det tidligere Jugoslavia. Universitetet i Bergen: Forsvarets studiesenter.

Hussain, A., T. Heir og L. Weisæth. 2010.
Stresskader/psykiske belastningsskader hos militært personell etter tjeneste I utenlandsoperasjoner – kunnskapsoppdatering 2010. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Karlsen, Elin. 2001.
The psychological well-being of UN/NATO veterans: what predicts outcome? Hovedoppgave, Universitetet i Tromsø.

Karamé, Kari. 2001.
 “Military Women in Peace Operations: Experiences of the Norwegian Battalion in UNIFIL 1978-98.” International Peacekeeping 8(2): 85–96

Knudsen, Øistein. 1999.
Sykepleiererfaringer fra militære fredsoperasjoner i det tidligere Jugoslavia: en beskrivende studie som kartlegger norske sykepleieres erfaringer fra tjenestegjøring i militære sykepleierstillinger i det tidligere Jugoslavia. Hovedoppgave, Universitetet i Oslo.

Lysbakken, Line. 1996.
Personality factors and sex-role identity as stress resistance resources among Norwegain female soldiers in the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) 1992–93: a prospective pilot study with follow-up. Hovedoppgave, Universitetet i Oslo.

Mandal, Roland. 2009.
Å komme hjem: en pilotundersøkelse av levekår blant skadde veteraner. FAFO-rapport. Oslo: Fagforeningens forskningsorganisasjon.

Mehlum, Lars. 2006.

 194 (10):800-804.
———. 2003. "Strategies for early intervention after trauma adopted by the Norwegian Armed Forces." I Reconstructing early intervention after trauma. Innovations in the care of survivors, red. Roderick Ørner and Ulrich Schnyder. New York: Oxford University Press. 164 (10):720–24. 

Mehlum, Lars og Nrugham Latha. 2010.
"The suicidal soldier." I Suicidal behavior: Assessment of people-at-risk, red. Updesh Kumar and Manas K. Mandal. New Dehli: Sage Publications.

Mehlum, Lars og Lars Weisæth. 2002.
"Predictors of Posttraumatic Stress Reactions in Norwegian U.N. Peacekeepers 7 Years After Service." Journal of Traumatic Stress 15 (1):17–26.

Nes, Ragnhild Bang. 1999.
A study of short-term memory complaints in Norwegian Gulf War veterans. Hovedoppgave, Universietet i Oslo.

Ness, Martin Hjelmervik. 2002. 
Internasjonale fredsoperasjoner: Seminarrapport 1 av 6 år 2000 "Interesser og motiv for fredstjeneste". Sessvollmoen: Forsvarets kompetansesenter for internasjonal virksomhet.
———. 2000. Internasjonale fredsoperasjoner: Seminarrapport 2 av 6 år 2000 "Operasjonsmiljøet, personlig sikkerhet og ettervirkninger".
Sessvollmoen: Forsvarets kompetansesenter for internasjonal virksomhet.
———. 2000. Internasjonale fredsoperasjoner: Seminarrapport 3 av 6 år 2000 "Deltagernes syn på partene, konfliktene og operasjonene".
Sessvollmoen: Forsvarets kompetansesenter for internasjonal virksomhet.
———. 2000. Internasjonale fredsoperasjoner: Seminarrapport 4 av 6 år 2000 "Deltagernes syn på informasjonen gitt forut for tjenesten".
Sessvollmoen: Forsvarets kompetansesenter for internasjonal virksomhet.
———. 2000. Internasjonale fredsoperasjoner: Seminarrapport 5 av 6 år 2000 "Deltagernes vurdering av utdanningen forut for tjenesten".
Sessvollmoen: Forsvarets kompetansesenter for internasjonal virksomhet.
———. 2000. Internasjonale fredsoperasjoner: Seminarrapport 6 av 6 år 2000 "Deltagernes syn på erfaringene og verdi for Forsvaret". Sessvollmoen: Forsvarets kompetansesenter for internasjonal virksomhet.

Oslo: Norsk utenrikspolitisk institutt. 


Røkenes, Tone Helene. 2004.
"Sønner av Norge": en studie av den norske bataljonen i Kosovo, perioden 2002 – 2003. Hovedoppgave, Universitetet i Bergen.


Sletmo, Marthe Espolin. 2010.
Norske veteraner fra FN- og NATO-operasjoner. Masteroppgave, Universitetet i Oslo.


Solberg, Ole Asbjørn. 1997.
FN-observatøren. Stressorer og reaksjoner hos norske FN-observatører i den tidligere Jugoslavia. Hovedoppgave, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.


Solberg, Ole Asbjørn og Jon Christian Laberg. 2007.
"Jakten på mening i internasjonale operasjoner." I Liv og lære i operative miljøer. "Tøffe menn gråter ikke", red. Christian Moldjord, Arent Arntzen, Kristian Firing, Ole Asbjørn Solberg og Jon Christian Laberg. Bergen: Fagbokforlaget.


Statens helsetilsyn. 1998.
Oppfølging av personell som har tjenestegjort i internasjonale fredsoperasjoner.
Utredningsserie 7-98. Oslo: Statens helsetilsyn.


Thoresen, Siri. 2006.
Suicide in peacekeepers: a study of risk factors for suicide in Norwegian veterans of international military operations. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo.


Thoresen, Siri og Lars Mehlum.

 196 (77): 814-21.  

42.

 2004.
"Risk Factors for Fatal Accidents and Suicides in Peacekeepers: Is There an Overlap?"
Military Medicine 169 (12): 988-993.


Thoresen, Siri, Lars Mehlum og Bjorn Moller. 2003.
"Suicide in peacekeepers: A cohort study of mortality from suicide in 22,275 Norwegian veterans from international peacekeeping operations."
Social Psychiatry & Psychiatric Epidemiology 38 (11): 605-610.


Thoresen, Siri, Lars Mehlum, Espen Røysamb og Arnfinn Tønnessen. 2006.
"Risk factors for completed suicide in veterans of peacekeeping: repatriation, negative life events, and marital status."
Archives of suicide research 10: 353-63.


Weisæth, Lars. , red. Atle Roness and Stig Berge Matthisen. Bergen: Fagbokforlaget.

 1979.
Psykiari og stress hos FN-soldater i Syd-Libanon. Praktiske erfaringer med soldater i UNIFIL.
Oslo: Forsvarets sanitet/ Psykiatrisk institutt.


Weisæth, Lars og  Arne Sund. 1982.
"Psychiatric problems in unifil and the UN-soldier's stress syndrome."
Revue internationale des service de santé des armées de terre, de mer et de l'air 55: 109-116. Hovedoppgave, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. ​


 

Andre bøker om norske veteraner 

Grandhagen, Knut H. 2007.
Kampklar: norske soldater i fredens tjeneste. Oslo: Damm.


Elvemo, Jarle. 2004.
Krigens ansikt: en FN-soldats dagbokopptegnelser fra Midtøsten og Bosnia 1986-1998. Gan: Saeculum forlag.


Jevne, Per og Trond Haug. 2010.
Såret soldat: psykiske skader, fredens pris. Oslo: Kolofon.


Larsen, Rolf-Petter. 2006.
Norske soldater i Kosovo: erfaringer "rett fra levra". Oslo: Sypress forlag


Mæland, Bård. 2004.
Skadeskutt idealisme: norsk offisersmoral i Kosovo. Bergen: Eide.


Nilsen, Anders og Terje Skaufjord. 2006.
Afghanistan: en reise med norske soldater. Oslo: Kagge.


Nore, Aslak. 2007.
Gud er norsk: soldatene fra fredsnasjonen. Oslo: Aschehoug.


Øian, Hogne og Bror Olsen. 2007.
Hvorfor skyter de? Konflikt- og kulturforståelse i internasjonale militære operasjoner.
Oslo: Cappelen akademisk forlag.


Soleim, Irene Ulstein. 2009.
Oppdrag hjemmefront: de norske soldatenes usynlige støtteapparat. Oslo: Stenersen​​​​​​​​​​​​.

Publisert 6. oktober 2014 12:44.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:05.