Olsen (2011): Norges kriger

500 sider er viet norsk krigshistorie oggir et innblikk i utviklingen av strategier på slagmarken, materiell og mobiliseringstiltak – fra leidang til Telemark bataljon.
Tittel: Norges kriger. Fra Hafrsfjord til Afghanistan
Forfatter: Per Erik Olsen (red.)
Utgiver: Vega forlag
Utgitt: 2011
ISBN: 9788282111072 


Tor Jørgen Melien
har skrevet tre kapitler:

  • Slaget ved Køge Bugt 1677
  • Slaget i Køge Bugt 1710
  • Handelsflåten under første verdenskrig

Fra Harald Hårfagres seier i slaget ved Hafrsfjord i 872 og fram til dagens internasjonale operasjoner har Norge og nordmenn vært involvert i en rekke kriger. På tross av vante forestillinger om Norge som en fredselskende og relativt beskyttet utkantnasjon, er det en realitet at så godt som hver eneste generasjon siden vikingtiden har vært berørt av krigshandlinger eller trusler om krig.

Som den første boken i sitt slag her til lands gir Norges kriger en kronologisk og populærhistorisk framstilling av alle de viktigste væpnede konfliktene landet har tatt del i. En rekke av våre ledende krigshistorikere har bidratt til verket, som belyser en viktig og stadig aktuell del av Norges historie. Boken beskriver alle kriger, feider og slag av en viss betydning og størrelse – mer eller mindre kjente sammenstøt i vår militærhistorie. Krig for krig skildres dramatiske slagscener, makt-, styrke- og allianseforhold og bakenforliggende årsaker for konfliktene som har ført til at nordmenn har grepet til våpen for sine ledere eller for sitt land. 

Norges kriger viser hvordan realpolitiske og ofte blodige realiteter har påvirket landets posisjon i Norden og Europa siden 800-tallet. Gjennom 500 sider viet norsk krigshistorie vil verket også gi et innblikk i utviklingen av strategier på slagmarken, materiell og mobiliseringstiltak – fra leidang til Telemark bataljon. Enten historiens krigshandlinger har foregått i innlandet eller på det åpne hav, har de satt sine spor, og Norges kriger dekker dermed et stort antall dramatiske begivenheter både på lokalt og regionalt nivå. 

Boken kan bidra til å kaste nytt lys over hendelser som kanskje har forsvunnet fra nordmenns historiebevissthet. Blant annet raste et voldsomt sjøslag helt inne på Bergens våg i 1807, tusenvis av svensker frøs i hjel under general Armfeldts retrett fra Trøndelag i 1718, mens slaget på Grøndalen i 1940 førte til det største enkeltstående tapet av tyske soldater under krigshandlingene i Norge. 

Norges kriger er et moderne praktverk for alle med interesse for norsk historie generelt og norsk militærhistorie spesielt. Verket er gjennomillustrert med mer enn 550 bilder, illustrasjoner og kart. 

​ ​

Publisert 5. oktober 2011 14:07.. Sist oppdatert 23. juli 2015 15:24.